Ανάγνωση στην Α’ Δημοτικού – Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Διαφοροποιημένη Μάθηση: Κάθε Παιδί είναι Μοναδικό Στην Α’ Δημοτικού, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του. Η διαφοροποιημένη μάθηση αποτελεί ένα από τα θεμέλια της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας. Η διαφοροποιημένη μάθηση είναι μια προσέγγιση που σέβεται τις ατομικές ανάγκες και τον ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή. Καθώς κάθε παιδί είναι μοναδικό, αναζητούμε…

Γλώσσα και Μαθηματικά στην Α’ Δημοτικού

Ενισχύοντας τις Γνώσεις της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Α’ Δημοτικού Στο Σχολείο μας, προσφέρουμε μια σφαιρική εκπαίδευση που αφορά όλες τις διαστάσεις της γνώσης. Παραδείγματος χάριν, τα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών στην Α’ Δημοτικού αποτελούν τμήμα της εκπαιδευτικής μας προσέγγισης, και επιδιώκουν να ενισχύσουν τις βάσεις των μαθητών μας σε αυτούς τους…

Δημιουργικά μαθηματικά στην Α’ Δημοτικού

Δημιουργικά Μαθηματικά από τους μαθητές τη; Α’ Δημοτικού   Στο Σχολείο μας, η εκπαίδευση είναι πάντα περισσότερο από απλά λόγια και αριθμούς. Προσφέρουμε ένα πλούσιο περιβάλλον μάθησης που στοχεύει στο να ενθαρρύνει την περιέργεια, τον δημιουργικό σκεπτικισμό και την αγάπη για τα μαθηματικά από μικρή ηλικία. Ένα από τα μαθήματα που διδάσκουμε στην Α’ Δημοτικού…