Κρατάμε αποστάσεις για την ασφαλειά μας

Για να βγούμε με ασφάλεια, τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα

Ακολουθούμε τις οδηγίες, μένουμε ασφαλείς

Μετακινούμαστε με υπευθυνότητα, μένουμε ασφαλείς