Αυτοοργάνωση

Στο Δημοτικό από 2 εώς 4 ώρες την εβδομάδα (αναλόγως την τάξη) τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες που αφορούν γλωσσικές και μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες. Στόχος του μαθήματος κάθε παιδί ξεχωριστά να αναπτύξει αυτοεπίγνωση, αυτοπεποίθηση και κίνητρο για μάθηση ανώτερου επιπέδου, ανάλογα με το δυναμικό και τις κλίσεις του. Η διαχείριση του χρόνου του…

CLIL: Content and Language Integrated Learning

Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών με τη μέθοδο CLIL  (Αγγλικά -Γαλλικά – Γερμανικά – Ισπανικά) Η φιλοσοφία εκμάθησης ξένων γλωσσών πραγματοποιείται με τη  μέθοδο CLIL., (Content Language Integrated Learning) η οποία ακολουθεί τις σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας των γλωσσών (εφαρμόζεται ήδη από την προηγούμενη δεκαετία σε πολλές χώρες της Ευρώπης με αιχμή την Ισπανία,…

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Μία – δύο ώρες κάθε εβδομάδα στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με δράσεις στο σχολείο και στο σπίτι, μέσω των οποίων καλούνται να εκφραστούν καταθέτοντας την άποψή τους. (άμεση εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης). Το μάθημα και οι αρχές του βιώνονται από τα παιδιά και καθημερινά ως μέρος της φιλοσοφίας…

Ποδοσφαιρική Ομάδα

Στο Σχολείο μας οι μαθητές των μικρών και των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού, και του Γυμνασίου που αγαπούν το άθλημα, συμμετέχουν σε προπονήσεις και φιλικούς αγώνες με άλλες ομάδες. Στην ομάδα συμμετέχουν ισότιμα και τα αγόρια και τα κορίτσια. Ο προπονητής της ομάδας προσεγγίζει ολιστικά τόσο τους παίχτες όσο και τους αγώνες φροντίζοντας κάθε παιδί…

Kangaroo – Out of the Box Challenge

Στο Σχολείο μας, σε κάθε τάξη, τα Μαθηματικά εκτός από βιωματικά διδάσκονται κάτω από ένα ευρύτερο πρίσμα  κριτικής και αναλυτικοσυνθετικής σκέψης χρησιμοποιώντας όχι μόνο  υλικό παλιότερων διαγωνισμών του Kangaroo αλλά και με υλικό που φτιάχνεται στο Σχολείο ή υπάρχει σε άλλα βιβλία με την ίδια νοοτροπία (σπαζοκεφαλιές, κ.λ.π.) . Η επίδοση των μαθητών σε αυτόν…