ΣΧΟΛΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο
 Ροδοπολεως 28, 16777, Ελληνικό
 [email protected]
 210-9618626

ΣΧΟΛΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ

Γυμνάσιο, Λύκειο, International School
 Λάμπρου Σπύρου 14, 18537, Πειραιάς
 [email protected]
 210-9618626