Εναρξη summer camp

Από 29.6.2020 Πρόγραμμα Summer Camp Κάθε καλοκαίρι λειτουργεί Summer Camp με διττό σκοπό: 1: Τα παιδιά που θέλουν να περάσουν ευχάριστα, δημιουργικά και πολύ ξεχωριστά κάποιες εβδομάδες παρακολουθούν εκπαιδευτικό δίγλωσσο πρόγραμμα (ελληνικά- αγγλικά),  όσες εβδομάδες επιθυμούν, καθώς κάθε εβδομάδα αναπτύσσονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε διαφορετική θεματική π.χ. “Γνωρίζω τον εαυτό μου και τους άλλους” “Φυσική και…