Εξατομικευμένα μαθήματα Γυμνασίου για τον μαθητή PEISON PEI – Α’ Γυμνασίου

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ‘Ωρα      
2η ‘Ωρα    
3η ‘Ωρα          
4η ‘Ωρα        
5η ‘Ωρα      
6η ‘Ωρα          
7η ‘Ωρα