Ιδιωτικό Σχολείο: Ευρωπαϊκό Πρότυπο

Οι μαθητές στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο μαθαίνουν με ποικίλους τρόπους νοηματοδότησης.

Στο σχολείο μας αξιοποιούνται όλα τα συστήματα επικοινωνίας, πέραν του γλωσσικού:

  • Το οπτικό (visual representation)
  • Το ακουστικό (audio representation)
  • To σύστημα των αισθήσεων (tactile representation)
  • Το σύστημα χειρονομιών (gestural representation)
  • Το σύστημα που αφορά στον χώρο και την εγγύτητα (spatial representation)

Μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων βιωματικής και αυτενεργούς μάθησης, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας αποκοτούν ρόλο διαμορφωτή και συνδιαμορφωτή της προσωπικής τους μαθησιακής πορείας (Bontchev & Vassileva, 2010).

Επισκευτείτε το site του
σχολείου μας

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το σχολείο μας