Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να έχετε επικοινωνία με την ομάδα στήριξης του σχολείου μας.

Οι ώρες που μπορείτε να επικοινωνείτε είναι:

  • Με την κα Σπηλιοπούλου: 10:30-12:30 και 19:00 – 20:00 
  • Με την κα Σπυροπούλου: 12:30-14:30 και 18:00 – :19:00