ΔΕΥΤΕΡΑ

15:30 - 17:15
ΆΛΓΕΒΡΑ
Α΄ Λυκείου
κ. ΚΟΙΜΤΖΟΓΛΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

15:30 - 17:15
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
κα ΚΡΙΕΤΣΕΠΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:30 - 17:15
CLUB ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
κα ΒΛΑΧΟΥ & κα ΚΡΙΕΤΣΕΠΗ
15:30 - 17:15
ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
κα ΓΙΑΝΝΕΤΑ