Γιατί οι μαθητές της Β’ Δημοτικού ζητούν να ακούν μόνο αγγλικά;

Εβδομαδιαία μαθήματα αγγλικών στο πρωινό πρόγραμμα στη Β’ Δημοτικού: 9 ωρες την εβδομάδα. Τα δευτεράκια μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα (EFL) : 3 ώρες την εβδομάδα  Μαθαίνουν άλλα μαθήματα χρησιμοποιώντας μόνο τα αγγλικά, π.χ. CLIL Eικαστικά, CLIL ανθρώπινα δικαιώματα, CLIL μελέτη περιβάλλοντος: 6 ώρες την εβδομάδα.   Το αποτέλεσμα:  Στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο τα αγγλικά ακούγονται, μιλιούνται…