Διαγωνισμός Ε.Μ.Ε Πυθαγόρας

Το Σάββατο 13  Φεβρουαρίου  2021, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει τον διαγωνισμό Πυθαγόρας. Ο διαγωνισμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τους μαθητές, καθώς δεν ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις τους αλλά, την ικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο τη Μαθηματική γνώση.    Οι στόχοι του νέου διαγωνισμού είναι:  • Να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική…